• Altkorn J.: “Promocja Szkol Wyzszych”, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, No. 602. Krakow, 2002

 • Bielski M.: Jakosc ksztalcenia: doswiadczenia i perspektywy uczelni niepanstwowych,
      Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci, Krakow, 2000

 • Buchner-Jeziorska A. Maciol S.: Jakosc ksztalcenia w szkole wyzszej. Doswiadczenia i badania SGH,
      Szkola Glowna Handlowa, Warszawa, 2003

 • Buchner-Jeziorska A.: “W pulapce rynku: rynek uslug edukacyjnych, a jakosc ksztalcenia w szkolach
      wyzszych w Polsce lat 90.”, Konferencja Fundacji Edukacyjnej Przedsiebiorczosc, Lodz,
      kwiecien 2001

 • Chmielecka E.: Wspoldzialanie uczelni publicznych i niepublicznych - opinie rektorow,
      Instytut Spoleczenstwa Wiedzy, Warszawa, 2004

 • Ciechomski W.: “Uwarunkowania i sposoby promocji uczelni”. In: G. Nowaczyk, M. Kolasinski (eds),
      Marketing szkol wyzszych, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, 2004

 • Devin T., Knight B.: Public Relations and Marketing for School Longman, Harlow, 1990

 • Dominiak P., Leja K.: “Modele jakosci uslug a zarzadzanie szkola wyzsza”,
      Nauka i Szkolnictwo Wyzsze, No.2/18, 2001

 • Hoffmann E. (ed.): Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010,
      European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Office for Official Publications
      of the European Communities, Luxembourg, 2002

 • Hope E.: “Public relations uczelni: kreowanie tozsamosci wizualnej”, Proceedings of II Kongres PR,
      Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania Rzeszow, Rzeszow, 2003

 • Iwankiewicz-Rak B.: “Zarzadzanie marketingowe szkola wyzsza”. In: G. Nowaczyk, M. Kolasinski
      (eds), Marketing szkol wyzszych, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, 2004

 • Jaciow M.: “Jakosc ksztalcenia w szkolach wyzszych w opinii studentow”. In: Z. Kedzior (ed.),
      Marketing w dydaktyce szkol wyzszych, terazniejszosc i przyszlosc,
      Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, 2002

 • Krzyzanowska M.: “Marketing uslug edukacyjnych szkoly wyzszej”. In: In: G. Nowaczyk, M. Kolasinski
      (eds), Marketing szkol wyzszych, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, 2004

 • Krzyzanowska M.: “Znaczenie marketingu w dzialalnosci edukacyjnej szkoly wyzszej”,
      Marketing i Rynek, No.2 No.3, 2004

 • Kedzior Z. (ed.), Marketing w dydaktyce szkol wyzszych, terazniejszosc i przyszlosc,
      Wydawnictwo AE Katowice, Katowice, 2004

 • Mazur J.: Zarzadzanie marketingiem uslug, Difin, Warszawa, 2002

 • Marcinkowski K.: “Public relations uczelni wyzszych na przykladzie wybranych uczelni Poznania”,
      Proceedings of II Kongres PR, Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania Rzeszow, Rzeszow, 2003

 • Nowaczyk G., Kolasinski M. (eds): Marketing szkol wyzszych, Wydawnictwo WSB w Poznaniu,
      Poznan, 2004

 • Stys A.(ed.): Marketing uslug, PWE, Warszawa, 2003

 • Nowaczyk W.: Instrumenty promocji stosowane w szkolnictwie wyzszym – rola i znaczenie dzialan
      promocyjnych, Świat Marketingu (www.swiatmarketingu.pl), AE w Poznaniu, Poznan, 2002

 • Pabian A.: “Promocja szkoly wyzszej”, Nauka i Szkolnictwo Wyzsze,
      No. 2/20, 2002

 • “Bazar z dyplomami”, Polityka, No. 3, 2003

 • Dietl J.: “Czy potrzebne jest zarzadzanie marketingowe w szkolnictwie wyzszym?”,
      Marketing i Rynek, No. 2, 2004

 • “Dyplom kupie – sprzedam”, Polityka, No. 39, 2003

 • Pabian A.: “Zarzadzanie i marketing w szkolach wyzszych”, Nauka i Szkolnictwo Wyzsze,
      No. 2/8, 1996

 • Paszkowski J.: “Specyfika marketingu personalnego w szkolnictwie wyzszym”.
      In: G. Nowaczyk, M. Kolasinski (eds), Marketing szkol wyzszych, Wydawnictwo WSB w Poznaniu,
      Poznan, 2004

 • Batko A.: Marketing dla kierunkow ekonomicznych, Wyzsza Szkola Zarzadzania i Marketingu,
      Kielce, 2000

 • Chmielecka E.: “Czy rankingi wplywaja na jakosc edukacji wyzszej?” In: Doswiadczenia i perspektywy
      uczelni niepanstwowych – jakosc ksztalcenia, Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci,
      Krakow, 2000

 • Fazlagic A.: “Marketing uslug a zarzadzanie wiedza”. In: Kierunki rozwoju marketingu uslug.
      Teoria i praktyka, Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanow, 2002

 • Mazur K.: Marketing uslug edukacyjnych, Wydawnictwo APS, Warszawa, 2001

 • Rogozinski K.: Nowy marketing uslug, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznan, 2000

 • Nowaczyk G., Lisiecki P. (eds): Marketingowe zarzadzanie szkola wyzsza,
      Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznan, 2006

 • Tworzydlo D.: “Public relations”, Proceedings of II Kongres PR, Wyzsza Szkola Informatyki
      i Zarzadzania w Rzeszowie, Rzeszow, 2003

 • Hope E.: “Czy uczelnia musi dbac o swoj wizerunek – dzialalnosc public relations
      w szkolach wyzszych”, Forum Akademickie, No. 10 (electronic issue only), 2001

 • Mackowiak A.: “Komunikacja wewnetrzna i zewnetrzna uczelni wyzszej na przykladzie WSKiZ
      w Poznaniu”, Proceedings of conference Komunikacja a przyszlosc marketingu

 • Michalik M., Mruk. H.: Marketing uslug oswiatowych, Wydawnictwo Menedzer w Szkole, Poznan, 1996

 • Hope E.: “Wizerunek uczelni wyzszych”. In: Public relations w ksztaltowaniu pozycji konkurencyjnej
      organizacji, tom 1, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszow, 2001

 • Skrzypczak E., Dyra T.: Strategie organizacji na rynku uslug, Wyzsza Szkola Finansow i Bankowosci
      w Radomiu, Radom, 2006

 • Pluta-Olearnik M.: Rozwoj uslug edukacyjnych w erze spoleczenstwa informacyjnego, PWE,
      Warszawa, 2006

 • Tworzydlo D.: Public relations w czasach mp3 i Internetu, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Informatyki
      i Zarzadzania w Rzeszowie, Rzeszow, 2008

 • Bartkowiak P.: „Determinanty rozwoju uslug edukacyjnych swiadczonych przez szkoly wyzsze.
      Produkt w fazie wzrostu i dojrzalosci”. In: Zeszyty Naukowe AE Poznan, No. 87,
      Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 • Dobska M., Rogozinski K., Chlodnicki M, Zeller P.: “Raport branzowy, uslugi medyczne:
      telekomunikacja, uslugi edukacyjne, uslugi leasingowe, uslugi profesjonalne, uslugi astronomiczne,
      uslugi turystyczne, uslugi transportowe”. In: Transformacja w uslugach : sektor uslug
      w Polsce w latach 1990-1999, Zeszyty Naukowe AE Poznan, No. 9,
      Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 • Flejterska E.: “Instrumenty marketingowe komercyjnych uslug edukacyjnych w swietle teorii”.
      In: Uslugi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwan przyszlosci, tom II,
      Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, No. 497

 • Lewandowska A.: “Wykorzystanie promocji na rynku uslug edukacyjnych na przykladzie
      Zarzadzania i Ekonomiki Uslug Uniwersytetu Szczecinskiego”. In: Uslugi w Polsce : nauka,
      dydaktyka i praktyka wobec wyzwan przyszlosci, tom II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
      Szczecinskiego, No. 497

 • Sobczyk-Kolbuch A.: “Wykorzystanie marketingu przez placowki oswiatowe w warunkach
      konkurencyjnego rynku uslug edukacyjnych”. In: Zeszyt Naukowy Katedry Zarzadzania i Marketingu,
      No. 13, Gornoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im.Wojciecha Korfantego

Zobacz także


 • The Group of Schools of Banking is growing bigger!

  On the map has appeared the ninth Polish School of Banking! WSB
  in Gdansk was licensed to open
  a new faculty in Gdynia.
  The School plans to start the academic year 2010/2011 launching Bachelor’s program in Economics
  with 10 attractive specialties.
 • More than 120,000 students

  This is how many have trusted the quality of education at the Schools of Banking founded by TEB Akademia see more
 • 15 years of tradition and experience

  15 years ago we established our first institution of higher education (HEI). We have continued to develop our HEIs ever since, at the same time expanding our Company and creating ample opportunities for our staff to expand their experience see more
 • Join the top-notchers!

  TEB Akademia provides excellent professional and personal development opportunities. We reward autonomy and creativity see more