• Zygarlowski P.: “Dystrybucja uslug turystycznych. Modele dystrybucji w turystyce”.
       Marketing w Uslugach, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1995

 • Lisiecki P., Olszewski J.: “Strategia produktu na rynku farmaceutycznym”.
       In: Marketing Farmaceutyczny, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1995

 • Zygarlowski P.: A series of commentaries on stock exchange trends in Glos Wielkopolski,
       Gazeta Poznanska 1995-96

 • Zygarlowski P.: “Yield management – technika zarzadzania cena w hotelarstwie”,
       Zeszyty Naukowe AE we Wroclawiu, Wroclaw, 1996

 • Zygarlowski P.: “Badania marketingowe w turystycznych uslugach towarzyszacych
       na przykladzie NMPFT w Bradford”, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, 1996

 • Zygarlowski P.: “5 lat gieldy papierow wartosciowych w Warszawie”, Magazyn Targowy, 1996

 • Zygarlowski P.: “Polmetek dystrybucji swiadectw udzialowych”, Magazyn Targowy, 1996

 • Zygarlowski P. et al.: "Regionalne aspekty rozwoju turystyki", PWN, 1999 (co-autor)

 • Zygarlowski P.: “Jednolity system rachunkowosci dla hoteli i restauracji”.
       In: Rozwoj uslug turystycznych u progu XXI wieku, AE w Poznaniu, 1999

 • Paweł Zeller, "Desingnig jako sposób zapewniania jakości w świadczeniu usług
      profesjonalnych,
      
  In: materiały konferencyjne pod redakcja K. Rogozińskiego, Marketing usług
      profesjonalnych", AE w Poznaniu, 2000

 • Paweł Zeller, Fazlagić A. "Strategie marketingowe w okresie recesji,
     
   In: Marketing w praktyce, sierpień 2002, 2000

 • Paweł Zeller, Sieci franchisingowe, Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej
      w Poznaniu pt. Transformacja w usługach, sektor usług w Polsce w latach 1990 –
      1999, pod redakcja K. Rogozińskiego, AE w Poznaniu, 2001

 • Paweł Zeller, "Marketing wewnętrzny – perspektywa jakościowa,
      In: materiały konferencyjne pod redakcja K. Rogozińskiego, Marketing usług
      profesjonalnych", Z-d Poligraficzny MARS GRAF M.R. Sójka, Poznań, 2001

 • Paweł Zeller, "Marketingowe zarządzanie uczelnia wyższą,
      In: materiały konferencyjne pod redakcja K. Rogozińskiego, Marketing usług
       profesjonalnych", Z-d Poligraficzny MARS GRAF M.R. Sójka, Poznań, 2002

 • Paweł Zeller, "Produkt usługowy – podejście statyczne i dynamiczne,
      In: Materiały konferencyjne pod redakcja R.I. Zalewskiego pt. Research of
      contemporary economic", Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w
      Chrzanowie, Chrzanów, 2002

 • Paweł Zeller, "Internal marketing in services firm – relationship approach,
       In: materiały konferencyjne pod redakcja K. Rogozińskiego, Marketing usług
       profesjonalnych", AE w Poznaniu, 2002

 • Kolasinski M., Kulig A., Lisiecki P.: “The Strategic Role of Public Relations Creating the Competitive
       Advantages of Private Higher Education in Poland: The Example of the School of Banking in Poznan”,
       UNESCO – Higher Education in Europe, Vol. XXVIII, No. 4, 2003

 • Paweł Zeller, Chłodnicki M., Nicholls R., "The process of successfully adopting and
       implementing a relationship marketing strategy – a case study of a polish football club
       – Lech Poznań,
       In: materiały konferencyjne 2003 AMA Servsig Services Research Conference –
        "poping corkson New Service Paradigms"", Reims Management School, 2003

 • Paweł Zeller, "Rola studenta w procesie oceny jakości usług świadczonych przez szkołę
       wyższą", w: Materiały z uczelnianej konferencji dydaktycznej "Wybrane problemy
       dydaktyki w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu"", AE Poznań, 2003

 • Paweł Zeller, "Proces konstytuowania się produktu usługowego – rola klienta
       w procesie kształtowania produktu usługowego",
       In: praca zbiorowa pod red. A. Grzesiuk, "Rola marketingu w rozwoju sektora usług",
       Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin, 2003", AE Poznań, 2003

 • Paweł Zeller, "Are Universities Ready for Teaching Co-operation – Implementing The Concept
       of Social Capital into Curriculum, Economics I",
       : 4th International Conference of PHD Students, University of Miskolc, 2003

 • Kolasinski M., Lisiecki P.: “Cena na rynku edukacji wyzszej”, In: G. Nowaczyk, M. Kolasinski (eds),
       Marketing szkol wyzszych, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, 2004

 • Kolasinski M., Lisiecki P.: “Strategie cen w szkolach wyzszych”. In: G. Nowaczyk, M. Kolasinski (eds),
       Marketing szkol wyzszych, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, 2004

 • Paweł Zeller, "Proces oceny jakości usług szkoły wyższej z perspektywy studenta",
      w: Marketing szkół wyższych, "Rola marketingu w rozwoju sektora usług",  
      red. G. Nowaczyk, M. Kolasińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004

 • Paweł Zeller, M. Chłodnicki,"Istota relacji w marketingu sportowym na przykładzie Lecha Poznań",
      In: Materiały konferencyjne "Marketing sportowy i teoria i praktyka" pod red. H. Mruka,  
      Impact Consulting Sp. z o.o.; Poznań, 2004,

 • Paweł Zeller, Hurka C., "Programy motywacyjne dla pośredników",
      In: Marketing w praktyce, kwiecień 2004

 • Paweł Zeller, "Jakości usług edukacyjnych z perspektywy klienta",
      In: Problemy Jakości, październik 2004

 • Kolasinski M., Lisiecki P.: “Czy dobra uczelnia musi byc droga”, Nowe Zycie Gospodarcze, No. 1/2005

 • Paweł Zeller, "Rola uczelni w procesie kreowania i rozwoju kapitału społecznego",
      praca zbiorowa pt. "Kapitał społeczny we wspólnotach", pod redakcją H. Januszka
      Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005

 • Paweł Zeller, "The role of higher education in the process of creating and developing social
      capital - research perspective, w: Economy in its theory and practice. Problems,
      
  Solutions, Cases. Proceedings of Lubniewice 2003 and Lubniewice 2004",
      pod redakcją A. Janca, R. I. Zalewskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
      Poznań 2005

 • Paweł Zeller, "Organizacja świadcząca usługi kształceniowe jako koordynator sieci relacji",
       In : Marketing Usług Profesjonalnych – Współpraca na konkurencyjnym rynku usług
       profesjonalnych, red. K. Rogoziński, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005

 • Lisiecki P.: “Branding jako element marketingowego zarzadzania szkola wyzsza na przykladzie
       uczelni polskich i amerykanskich”. In: G. Nowaczyk, P. Lisiecki (eds),
       Marketingowe zarzadzanie szkola wyzsza, Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu,
       2006

 • Lisiecki P.: “Po pierwsze wyroznij sie!”, Nowe Zycie Gospodarcze, No. 13/2005

 • Kolasinski M., Lisiecki P.: “Organizing for Integrated Marketing in a Multi-College Network”,
       16th Annual Symposium for the Marketing of Higher Education, Chicago (USA),
       American Marketing Association (AMA)

 • Lisiecki P., Nowaczyk G. (eds): "Marketingowe zarzadzanie szkola wyzsza",
       Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, 2006

 • Kolasinski M., Lisiecki P.: "Konkurencja cenowa na rynku uslug edukacji wyzszej",
       Fundacja Edukacyjna Przedsiebiorczosci, Lodz, 2006

 • Paweł Zeller, "Promocja szkoły w środowisku lokalnym",
      Wydawnictwo CODN, Warszawa, 2006

 • Paweł Zeller, "Hierarchiczna klasyfikacja marketingu relacyjnego",
      In: Marketing i Rynek, numer 9, 2006

 • Paweł Zeller, M. Chłodnicki,"Wprowadzenie do zarządzania relacjami usługowymi",
      In: Zarządzanie relacjami w usługach , red. K. Rogoziński, Wydawnictwo Difin,
      Warszawa 2006

 • Paweł Zeller,"Marketing relacyjny w przedsiębiorstwie handlowym – implikacje zarządcze",
      In: Handel we współczesnej gospodarce, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Akademii
      Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006

 • Paweł Zeller,"Dorobek marketingu relacyjnego w kontekście pozyskania,
      interpretacji i analizy wiedzy o kliencie; szkołą wyższą,
      In: Marketing usług profesjonalnych – Usługi bogate w wiedzę red. K. Rogoziński,
      tom 6., Wyd. Infomila, Poznań 2006

 • Paweł Zeller,"Produkt w usługach edukacyjnych – sposób definiowania;i konsekwencje dla działań
      marketingowych", w: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki
      Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006

 • Kaminska T., Dzwonnik G.: “Skutecznosc wybranych skladnikow potencjalu konkurencyjnosci
       w budowie przewagi nad rywalami”. In: D. Kopycinska (ed.), Zachowania rynkowe
       w teorii i praktyce, PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin, 2007

 • Kaminska T., Dzwonnik G.: “Uwarunkowania srodowiska a sklonnosc do proinnowacyjnych
       zachowan przedsiebiorstwa”. In: E. Skrzypek (ed.), Uwarunkowania jakosci życia
       w spoleczenstwie informacyjnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2007

 • Dzwonnik G.: “Ability to Manage IT Projects – Is It a Potentially Effective Tool for Competing
       Enterprises?” In: Project Management Essential Reality for Business and Government,
       Proceedings of the 21st IPMA World Congress, Wydawnictwo Naukowe “Akapit”, Krakow, 2007

 • Paweł Zeller,"University management – relationship perspective", w: Management Issues
      in knowledge-based university, red. K. Leja, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007

 • Paweł Zeller, Sławecki B",How to wake up student engagement in the learning process – using
      choiceand flexible assessment. The explanatory case study", In: Conference: Teaching
      and learning in changing world of higher education , All Ireland Society for Higher Education
      i National University of Ireland in Maynooth 30 - 31.08.2007 text

 • Paweł Zeller, Sławecki B",Systems within systems – a "do it yourself" teacher approach
      to studentfeedback as the response to nonexistent, or inadequate, internal quality procedures,
      In: E4 (ENQA, EUA, ESU and EURASHE) second European Quality Assurance Forum,
      15 – 17 th November year 2007, Rome (Università degli Studi di Roma 'La Sapienza). text

 • Kaminska T., Dzwonnik G.: “Lojalnosc klientow jako efekt proinnowacyjnych
       zachowan przedsiebiorstw”. In: E. Ziemba (ed.), Technologie i systemy informatyczne
       w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy,
       Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu, Poznan, 2008

 • Dzwonnik G.: “Technologiczna zdolnosc absorpcyjna potencjalu konkurencyjnego przedsiebiorstwa”.
       In: Marek Cisek (ed.), Konkurencyjnosc przedsiebiorstw. Podstawowe wyznaczniki,
       Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2008

 • Kaminska T., Dzwonnik G.: “Wprowadzenie technologii informacyjnych a pozycja przedsiebiorstwa
       na rynku (w opinii kadry zarzadzajacej przedsiebiorstw)”. In: H. Kruk, K. Skrzeszewska (eds),
       Europejskie wymiary przedsiebiorczosci, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 2008

 • Kaminska T., Dzwonnik G.: “Renoma przedsiebiorstwa a innowacje technologiczne”.
       In: E. Skrzypek (ed.), Wplyw zarzadzanie procesowego na jakosc i innowacyjnosc przedsiebiorstwa,
       Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2008
 • Paweł Zeller, "Kształcenie jako usługa – trzy perspektywy interpretacji",
      In: "Usługi w Polsce – nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości",
      red. K. Rogoziński, A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497,
      Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, tom 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
      Szczecin 2008

 • Paweł Zeller, "Szkoła jako koordynator sieci relacji", Akademia Zarządzania Oświatą,
      In: "Wpływ zarządzanie procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa",
      Wyd. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 2009, pdf

 • Paweł Zeller, "Szkoła jako koordynator sieci relacji", Akademia Zarządzania Oświatą,
      In: "Wpływ zarządzanie procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa",
      Wyd. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 2009, pdf

 • Paweł Zeller, "Identyfikacja funkcjonalnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem
      usługowym w oparciu o analizę dorobku marketingu usług",
      In: "Zarządzanie Organizacjami Usługowymi ", Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego
      w Poznaniu, 2010

Zobacz także


 • The Group of Schools of Banking is growing bigger!

  On the map has appeared the ninth Polish School of Banking! WSB
  in Gdansk was licensed to open
  a new faculty in Gdynia.
  The School plans to start the academic year 2010/2011 launching Bachelor’s program in Economics
  with 10 attractive specialties.
 • More than 120,000 students

  This is how many have trusted the quality of education at the Schools of Banking founded by TEB Akademia see more
 • 15 years of tradition and experience

  15 years ago we established our first institution of higher education (HEI). We have continued to develop our HEIs ever since, at the same time expanding our Company and creating ample opportunities for our staff to expand their experience see more
 • Join the top-notchers!

  TEB Akademia provides excellent professional and personal development opportunities. We reward autonomy and creativity see more