Centrum Rozwoju Szkół Wyższych
TEB Akademia

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

Kancelaria

tel. (61) 885 34 43

NIP 778-13-41-402

REGON 631249751

KRS 0000096209

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy: 1.120.000 zł opłacony w całości

Dział Księgowości:

tel. (61) 885 34 95

Kontakt dla mediów:

tel. 532 757 827